top of page

Støttetjenester

For at vi skal kunne tilby en helhetlig pakke til vårt medlemskap og andre begunstigede, har vi lagt til følgende aktiviteter:  Vann, sanitær og hygiene (WASH), seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), barnearbeid i landbruket samt finansiell kompetanse, med disse ville vi ha tilbudt en helhetlig pakke for å støtte våre unges engasjement i landbrukets verdikjede, les mer nedenfor.

Husk at 2021 er det internasjonale året for avskaffelse av barnearbeid!

Anchor 1
bottom of page