top of page
Laboratory Scientist

Landbruksforskning 

Farmers Pride International har sluttet seg til Global  Forskningsaktiviteter innen landbruk,  nå med teknologi i bruk

  Det anslås at mengden kunnskap mennesker besitter dobles på mindre enn syv måneder. Med andre ord, om mindre enn syv måneder fra du leser dette, vil samfunnet vårt ha dobbelt så mye kunnskap om verden rundt oss som det har i dag.

 

Vi planlegger å implementere  Landbruksvitenskap  som aktivt søker å oppdage prosedyrer som vil øke husdyr- og avlingsavlingene, forbedre jordbrukslandproduktiviteten, redusere tap på grunn av sykdommer og insekter, utvikle mer effektivt utstyr og øke den generelle matkvaliteten.

Våre forskningsaktiviteter innen landbruk ser etter måter å øke bøndenes fortjeneste på og for å beskytte miljøet. Dette vil gjøre det mulig for forbrukere å betale mindre for mat- og fiberproduktene sine, noe som gjør at de kan bruke pengene sine på andre ting.

Value Chain Measurement.

The research and development objectives, partnerships, and institutional structure of the FPI-I evolve around challenges confronted by the world's poor and disadvantaged. Today, productivity improvement and natural resource management are the twin pillars of the FPI-I research on food crops, conservation of genetic resources (biodiversity), forestry and agroforestry, livestock management, aquatic resources, soil and water nutrients, water management, and agriculture-related policies, as well as in its endeavours to strengthen scientific capacity in developing countries

The agricultural R&D world is changing, and in ways that will definitely affect future global patterns of poverty, hunger, and other outcomes. The overall picture is one in which the middle-income countries are growing in relative importance as producers of agricultural innovations through public investments in R&D and have consequently better prospects as producers of agricultural products, although the important role of privately performed R&D gives a substantial innovative edge to the higher income countries where most of this R&D takes place.

Public investment in agricultural research and development (R&D) is important for global food security and environmental sustainability. Although public agricultural R&D projects are associated with high economic returns, they are characterized by long time horizons and temporal lags. The inherent lag, between when R&D investment takes place and when it comes to fruition, implies that its stability is critical. Existing studies on the stability of public agricultural R&D expenditure are restricted to Sub-Saharan Africa and find evidence of considerable volatility in these expenditures when compared to other developing regions. Read more>>>>

FPI-I invests much of its resources in bringing good results as it implement the RUAIPP , for great results we have borrowed ideas from FAO's Agroecology Principles stated on the diagramdiagram below:

Agroecology Principles.

Agriculture Economics:

 

Throughout history and in every part of the world, innovation in agriculture has played crucial roles in economic development by increasing farm productivity, enhancing the incomes of poor farmers and making food ever-more abundant and cheaper for consumers, while reducing the demands placed on natural resource stocks. Nevertheless, governments and markets consistently fail to do enough of the right kinds of R&D (research and development)—at least if we are to believe the evidence on rates of return to research—and technological choices on farms are becoming ever-more constrained. Read More>>>>

Image by Lucas Vasques

WHY A-R& D

a man

In the late 19th century public agricultural research institutions were set up in the advanced industrialized nations of today. These paved the way for technological change and transformation in the agricultural systems of these countries (Ruttan, 1982). In the last 50–100 years, dramatic changes in agricultural productivity and production have taken place, driven in large part by investments in public and private agricultural research (Alston and Pardey, 2014). These increases in agricultural productivity have by and large occurred across the globe, encompassing high-income (Andersen and Song, 2013Khan et al., 2017Thirtle et al., 2008) as well as middle- and low-income countries (Adetutu and Ajayi, 2020Fan et al., 2000Suphannachart and Warr, 2011), and involving their respective public sector agricultural R&D organizations. Today, nearly all countries in some form or another have national agricultural research institutes (Fuglie, 2018).

Thus, public sector agricultural research and development (R&D) has played an important role in increasing agricultural total factor productivity (TFP) across countries (Fuglie, 2018Rawat and Akter, 2020). These past patterns of growth in agricultural productivity have had important implications for food security and poverty (Alston et al., 2009a). In current times the role for agricultural R&D has expanded further. From boosting agricultural productivity and improving food security, agricultural R&D is now also viewed as a powerful means to ensure environmental sustainability and tackle climate change (Acevedo et al., 2018). The former through interventions and innovations that can minimize ecological damage while increasing productivity (Swaminathan, 2017); the latter through research that focusses on combatting potential threats and adverse effects arising from a mean rise in temperature, and also by mitigating the effects of global green-house gases resulting from agriculture (Lobell et al., 2013).

According to the 2019 Global Agricultural Productivity Report, in order to sustainably meet the needs of an estimated 10 billion people in 2050, global agricultural productivity would need to increase from the current average annual rate of 1.63% to a rate of 1.73% per annum (Steensland, 2019). Given the limited natural resources and degradation of the resources already in use (Fuglie, 2015), increases in agricultural productivity would need to accrue from intensification, i.e. by raising the yield per hectare. This makes the role of public agricultural R&D in raising agricultural productivity critical. Thus, stagnant or declining levels of public investment in agricultural R&D put future agricultural productivity growth at risk (Fuglie, 2015).

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT FUNDING 

Funding for agricultural research and development (R&D), both public and private, has decreased over the years. The success of the Green Revolution may have resulted in a complacent attitude among funding agencies. Given the recognition of the need for food and the cost of research and development, most people now view this reduction in funding as a huge mistake. Several agencies, NGOs, and private sector firms are now reversing this trend. Private funding plays an important role in taking the new developments to the farmer. However, many of the breakthroughs in research happen in the public sector. An investment in the public sector is essential to create breakthroughs in helping the world meet the food demands of the future.

FPI TASK ON AGRICULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT:

 1. Agriculture Economics

 2. The state of public agricultural R&D today

 3.  A shift in the traditional bastions of agricultural research

 4. Sustainable Food Systems and Agriculture

 5. Cluster Farming in Agriculture

 6. Agriculture in Fragile States 

 7.  Agriculture Production

 8. Integrated Management of Soil Fertility

 9. The benefits of Technology in Agriculture 

 10. AR&D in fighting poverty and Hunger in Africa

 11. Agroecology systems in Agriculture 

Landbruksforskning  

 
 

Landbruksforskning ser ut til å være den eldste formen for organisert forskning i verden. Landbruksforskning kan bredt defineres som enhver forskningsaktivitet som tar sikte på å forbedre produktiviteten og kvaliteten til avlingene ved deres genetiske forbedring, bedre plantevern, vanning, lagringsmetoder, gårdsmekanisering, effektiv markedsføring og en bedre forvaltning av ressurser.

LANDBRUKSFORSKNING  

 

Kvantitativ forskning  

Dette er handlingen med å samle og analysere numeriske data for å teste en hypotese, lage spådommer eller finne mønstre. Slike data kan representeres på tabeller, diagrammer eller grafer.

Betydningen av kvantitativ forskning for landbruk og fiskeri kan ikke understrekes nok fordi den er nyttig for å finne sykdomsmønstre i avlinger, eliminere disse truslene og forhindre at de oppstår i fremtiden.

AGROECOLOGY
Plant Biologist

Fremgang gjennom forskning

Samlet sett er fremtiden for landbruket lys.

 

Vi oppmuntrer til flere investeringer i landbruksforskning, ved hjelp av landbruksforskning og fortsatt testing, kan levestandarden vi nyter i dag forventes å forbedres.

Dyreimmunisering – Historisk sett har sykdommer vært ødeleggende for husdyrproduksjonsbedrifter. Innføringen av vaksiner og medisiner har forbedret helsen til husdyrene. Dyreimmunisering, prosessen med å gi dyr motstand mot sykdom gjennom vaksinasjon eller inokulering, har redusert sykdommer. Dyr i et sykdomsfritt miljø kan avles til en mye lavere kostnad for produsentene, og besparelsene overføres til forbrukerne.

Kunstig befruktning - Overlegne dyr er produkter av overlegne foreldre. Kunstig befruktning er plassering av sæd i den kvinnelige reproduktive kanalen ved hjelp av kunstige teknikker. Med introduksjonen av kunstig inseminasjon har overføringen av gener fra en overordnet far, eller mannlig forelder, økt dramatisk. Gjennom moderne teknikker for sædinnsamling, lagring og distribusjon kan nesten enhver produsent ha tilgang til de beste genene i bransjen .

Biologisk kontroll— Skadedyr reduserer landbrukets produktivitet betydelig. Et middel for skadedyrbekjempelse er biologisk bekjempelse. Noen metoder for skadedyrbekjempelse gjennom biologisk kontroll involverer rovinsekter, bakterier, sopp og virus. Innføringen av snylteveps i drivhusmiljøet for å kontrollere hvite fluer er et eksempel på biologisk bekjempelse. De voksne vepsene legger eggene sine på hvite fluelarver. Når eggene klekkes, sluker vepselarvene de hvite fluelarvene. Et annet eksempel er bruken av bakterien Bacillus thurengiensis for å bekjempe skadeinsekter på åker- og grønnsaksvekster.

Spesialisert planteproduksjon - Forskere jobber med å utvikle avlinger som er spesialiserte for spesielle kommersielle bruk. Eksempler inkluderer avlinger med spesifikke egenskaper, for eksempel høyt protein-, olje- eller stivelsesinnhold. Noen maishybrider er utviklet spesielt for etanolproduksjon. I tillegg jobbes det med å produsere avlinger med høyere næringsverdi.

Presisjonsteknologier – Global Positioning System (GPS), geografiske informasjonssystemer (GIS), mikrodatamaskiner og maskinkontrollere er presisjonsteknologier som har forbedret effektiviteten til oppdrett.

 

Satellitter som går i bane rundt jorden er koblet til en jordmottaker i et felt eller på utstyr. Systemet lokaliserer nøyaktige punkter på GIS-nettkart for å kontrollere maskinoperasjoner i felten. Denne teknologien er spesielt nyttig for påføring av gjødsel og innhenting av høstingsdata

Vår landbruksforskning søker å oppdage prosedyrer som vil øke husdyr- og avlingsavlingene, forbedre jordbrukslandproduktiviteten, redusere tap på grunn av sykdommer og insekter, utvikle mer effektivt utstyr og øke den generelle matkvaliteten. Forskere leter etter måter å øke bøndenes fortjeneste og beskytte miljøet.

BLI MED OSS, STØTT OSS, INVESTER I VÅRT ARBEID!

bottom of page